วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

สุดสุด

เรื่อง ขอให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมทุกคน

จากที่เธอได้เรียนวิชาการจัดการชั้นเรียนโดยใช้WeblogหรือฺBlog ผู้เรียนเห็นว่าการใช้งานนี้มีจุดเด่นจุดด้อยอย่างไร
ให้แสดงความคิดเห็นได้เต็มที่ เพื่อจะนำไปพัฒนาใช้ในโอกาสต่อไป แสดงความคิดเห็นให้ก่อนสอบจะเป็นคะแนนช่วยเพิ่มเติ่ม
อาจารย์อภิชาติ วัชรพันธุ์

จุดเด่น- Weblog เป็นนวัตกรรมการเรียนการสอนที่ทันสมัยช่วยในการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


-Weblog สนับสนุนการเรียนแบบรายบุคคล ได้อย่างมีประสิทธิผล ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองเวลาใดก็ได้ตามต้องการ และผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในอนาคตได้


-Weblog ช่วยลดต้นทุนในด้านการจัดการเรียนการสอนได้ เพราะการเรียนด้วย Weblog เมื่อสร้างงานแล้ว สามารถส่งงานทาง Weblog เพื่อการเผยแพร่ใช้ต้นทุนต่ำมาก และสามารถใช้กับผู้เรียนได้เป็นจำนวนมาก เมื่อเทียบกับการส่งงานโดยวิธีการส่งงานรูปแบบอื่นๆ


-Weblog มีแรงจูงใจให้ผู้เรียนสนใจเรียนเพิ่มขึ้น เนื่องจาก Weblog ใช้คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ในการนำเสนองาน เป็นสิ่งแปลกใหม่ มีการปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนตลอดเวลา ผู้เรียนไม่เบื่อหน่าย ทำให้ช่วยเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนด้วย


-Weblog ให้ผลย้อนกลับแก่ผู้เรียนได้อย่างรวดเร็ว ผู้เรียนทราบความก้าวหน้าของตนเองได้ทันที


-Weblog สะดวกต่อการติดตามประเมินผลการเรียน โดยมีการออกแบบสร้างโปรแกรมให้สามารถเก็บข้อมูลของงานหรือผลการเรียนของผู้เรียนแต่ละคนไว้ สามารถนำมาวิเคราะห์เพื่อประเมินผลได้อย่างรวดเร็ว


จุดด้อย


-สำหรับคนที่ไม่มีคอมพิวเตอร์ส่วนตัวก็จะไม่สะดวกในการทำงานส่งอาจารย์


-การส่งงานหรือการตกแต่ง Weblog ต้องใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตในการเล่นที่หอของดิฉันไม่ค่อยมีสัญญาณอินเตอร์เน็ตจึงไม่สะดวกในการทำงาน


      ถึงอย่างไรก็ตาม Weblog มีจุดเด่นมากกว่าจุดด้อยดิฉันคิดว่าควรนำ Weblog ไปเผยแพร่เพื่อจะได้เป็นสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและดิฉันจะนำ Weblog ไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนของดิฉันในอนาคต

วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ข้อสอบ

ให้นักเรียนตอบข้อสอบลงในWeblog ของนักเรียนแต่ละคน คำสั่ง ให้นักเรียนทำข้อสอบโดยการแสดงความคิดเห็นสะท้อนข้อคิดพร้อมยกตัวอย่างประกอบในการแสดงความคิดเห็นให้เป็นเหตุเป็นผลของผู้เรียน อาจารย์จะอ่านข้อคิดเห็นที่เป็นเหตุเป็นผลต่อกัน เขียนในWeblog ให้ชวนอ่าน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ข้อที่ 1 กรณีที่เกิดความวุ่ยวายของบ้านเมืองโดยเฉพาะผู้นำประเทศที่ผ่านมา ท่านในฐานะเป็นครูพันธ์ใหม่ ท่านจะแสดงความคิดเห็น อดีตนายกทักษิณ ทั้งข้อดีและข้อเสียของท่าน หากพิจารณาข้อดีและข้อเสียท่านจะนำมาสอนให้ผู้เรียนเกิดความคิดที่จะเป็นผู้นำที่ดีได้อย่างไร
ตอบ ข้อดีของ พันตำรวจโท ด็อกเตอร์ ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านเป็นผู้นำที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารประเทศหลายๆ ด้านดิฉันจะกล่าวถึงข้อดีของท่านที่ประสบผลสำเร็จในการบริหารประเทศคือ-รัฐบาลของ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ได้มีการดำเนินโครงการในด้านเศรษฐกิจที่สำคัญอยู่หลายโครงการ เช่น โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (โอท๊อป), กองทุนหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 1 ล้านบาท เพื่อปล่อยกู้ให้ชาวบ้านนำไปลงทุนทำงานสร้างรายได้


-รัฐบาลของ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ สามารถทำให้เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวจากวิกฤตการณ์ทางการเงินในเอเชีย พ.ศ. 2540 ได้สำเร็จ และดำเนินงานที่สำคัญหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นการชดใช้หนี้สินที่รัฐบาลมีต่อกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) จนหมดภายใน 2 ปี


-พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ได้มีการดำเนินนโยบายหวยบนดิน มีจุดประสงค์เพื่อนำ หวยใต้ดิน ซึ่งผิดกฎหมาย มาผ่านกระบวนการทางกฎหมายและปรับปรุงให้เป็นของรัฐบาล อีกทั้งยังเป็นการกวาดล้างเจ้ามือหวยใต้ดิน และนำรายได้ไปสร้างประโยชน์แก่ประเทศชาติ โดยการนำรายได้จากส่วนนี้มาเป็นมีจุดประสงค์เพื่อนำ หวยใต้ดิน ซึ่งผิดกฎหมาย มาผ่านกระบวนการทางกฎหมายและปรับปรุงให้เป็นของรัฐบาล อีกทั้งยังเป็นการกวาดล้างเจ้ามือหวยใต้ดิน และนำรายได้ไปสร้างประโยชน์แก่ประเทศชาติ


-รัฐบาลของ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ได้ดำเนินการประกาศสงครามกับยาเสพติดขั้นเด็ดขาด ในช่วงรัฐบาลของ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ จึงไม่ค่อยมีการระบาดของยาเสพติด เพราะมีการดำเนินการขั้นเด็ดขาดตั้งแต่ผู้ซื้อจนถึงผู้ผลิต


-พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ได้ดำเนินการการเซ็นสัญญาเขตการค้าเสรีกับสาธารณรัฐประชาชนจีน, ประเทศออสเตรเลีย, ประเทศบาห์เรน, ประเทศอินเดีย, และสหรัฐอเมริกา


คนเรานั้นย่อมมีข้อดีและข้อเสียแต่จะมีมากหรือน้อยนั้นก็ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลนั้นเช่นเดียวกับพ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร ดิฉันก็จะกล่าวถึงข้อเสียของท่านที่เป็นสาเหตุให้ท่านต้องออกจากการเป็นนายกรัฐมนตรีและต้องหนีออกจากประเทศไทย


คนที่เคยเป็นถึงนายกรัฐมนตรี คนที่เคยกล้าเปลี่ยนกฎหมายเพื่อธุรกิจตนเอง


คนที่เคยกล้าขายสมบัติของชาติแล้วนำเงินเข้ากระเป๋าตนเอง


คนที่กล้าใส่ชุดลำรองเข้าเฝ้าในหลวง และยังกล้าหมิ่นในหลวงอีก


ถ้าท่านมั่นใจว่าตนเองไม่ผิดจริง ทำไมต้องหนี? ทำไมไม่กลับมาสู้คดี?


แล้วยิ่งไปกว่านั้นถ้าท่านไม่อยากทำลายชาติ


ทำไมท่านถึงไปพูดออกสื่อต่างประเทศว่ากระบวนการยุติธรรมของไทยไม่ยุติธรรม?


ยิ่งทำให้ประเทศชาติดูเสื่อมเสีย ท่านยังไม่พิสูจน์เลยว่า ตนเองถูก


แต่กลับเอาแต่หนี แล้วเที่ยวไปบอกคนอื่นว่า กระบวนการศาลยุติธรรมของไทยไม่ดี


แบบนี้เขาทำถูกต้องแล้วเหรอ


จากข้อความข้างต้นถ้าดิฉันเป็นครูดิฉันจะนำข้อดีและข้อเสียไปสอนนักเรียนโดยเฉพาะข้อเสียของท่านจะสอนให้มากๆๆเพราะข้อเสียของพ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร เป็นตัวอย่างที่ไม่ดี ที่สำคัญคือไม่ควรนำมาเป็นแบบอย่างซึ่งเป็นข้อเสียประชาชนต่อต้านนำมาสู่การทำลายประเทศชาติ เพราะฉะนั้นนักเรียนไม่ควรปฏิบัติตามถ้านักเรียนปฏิบัติตามนักเรียนก็จะต้องหนีเหมือนพ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร แต่ข้อดีของท่านดิฉันจะนำมาสอนให้นักเรียนถือเป็นแบบอย่างซึ่งเป็นข้อดีที่ดีเยี่ยมในฐานะที่เป็นผู้นำที่กล้าคิดกล้าทำ และถ้านักเรียนนำข้อดีของท่านไปปฏิบัติก็จะมีความเป็นภาวะผู้นำที่ดีคนหนึ่งซึ่งเป็นคนดีที่ทำให้บ้านเมืองเจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต

วันพุธที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2553
การจัดชั้นเรียนที่ดี
การจัดห้องเรียนมาตรฐาน การจัดห้องเรียนมาตรฐาน การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นเป้าหมายหลักในการจัดการศึกษา ทางโรงเรียนได้ดำเนินการอย่างจริงจัง และกำหนดโครงการ กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ดังกล่าว การจัดห้องเรียน มาตรฐาน เป็นแนวทางหนึ่งที่เน้นการสร้างห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนแห่งการเรียนรู้ ดังเช่น การจัดทำห้องเรียนสีเขียว ห้องสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1. ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้การสร้างความรู้ โรงเรียนวัดลูกแกจัดห้องสมุดเป็นอาคาร เอกเทศ แยกห้อง เฉพาะ ดังนี้
-ห้องสมุดสำหรับครู มุ่งการค้นคว้าหาความรู้จากเทคโนโลยีใหม่ เช่น สัญญาณดาวเทียม โทรทัศน์ ฯ
-ห้องสมุดอนุบาล มุ่งสร้างความคิดสร้างสรรค์ (Creative Room) ให้กับเด็กแต่เยาว์วัย
-ห้องสมุดระดับประถมศึกษา มุ่งการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ และการสร้างความรู้
-ห้องสมุดระดับมัธยมศึกษามุ่งการศึกษาค้นคว้าการสร้างความรู้

2. ห้อง Sound Lab (ห้องปฏิบัติการทางภาษา) มุ่งสร้างทักษะทางภาษาอังกฤษ
3. ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ เป็นการเรียนการสอนโดยการปฏิบัติจริง (Authentic Learning) 4. ห้องวัฒนธรรมและการศึกษาบันเทิง มุ่งการอนุรักษ์ศิลปกรรม จิตรกรรม และอื่น ๆ ที่เป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทยรวมการจัดประสบการณ์ เพื่ออนาคตของนักเรียน ที่ต้องออกสู่สังคมให้เรียนรู้ภายใต้ คำแนะนำของครู
5. ห้องเรียนสีเขียว ( Green Learning Room ) เน้นการนำความรู้ทางทฤษฎี และปฏิบัติ สู่การปฏิบัติจริงทั้งที่บ้านและในชีวิต ประจำวัน
6. ห้องศูนย์คณิตศาสตร์ เน้นการเรียนรู้ เพื่อสู่การปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวัน
7. ห้องคอมพิวเตอร์ เน้นการปฏิบัติจริงและการใช้ INTERNET เพื่อการค้นคว้าหาความรู้

วันเสาร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2553

ผู้นำที่ดิฉันชื่นชอบ


เปรม ติณสูลานนท์
ภูมิลำเนาและชาติกำเนิด
พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เกิดเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2463 ณ บ้านบ่อยาง ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลาบิดาชื่อ หลวงวินิจทัณฑกรรม (บึ้ง ติณสูลานนท์) มารดาชื่อ นางอ๊อด ติณสูลานนท์
การศึกษา พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมปีที่ 8 จาก โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ในปี พ.ศ.2480 แล้วเข้ารับการศึกษาตามหลักสูตรพิเศษ จากโรงเรียนเทคนิคทหารบก สำเร็จการศึกษาในปี พ.ศ.2484 เมื่อเข้ารับราชการแล้ว ได้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่สำคัญ คือหลักสูตรนายทหารฝึกหัดราชการ จากโรงเรียนนายร้อยทหารม้า เมื่อปี พ.ศ.2490 หลักสูตรพิเศษวิทยาลัยการทัพบก ชุดที่ 2 เมื่อปี พ.ศ.2503 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 9 เมื่อปี พ.ศ.2509 - 2510

การศึกษาในต่างประเทศ คือ หลักสูตรผู้บังคับกองร้อย และหลักสูตรผู้บังคับกองพันยานเกราะ จากโรงเรียนยานเกราะกองทัพบก สหรัฐอเมริกานอกจากนี้ ท่านยังได้รับการเชิดชูเกียรติจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ มอบปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ จากหลายสถาบันการศึกษายศและตำแหน่งทางทหาร พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพิเศษ โรงเรียนเทคนิคทหารบก และได้รับตำแหน่งเป็นผู้บังคับหมวด ประจำกองรถรบ ตั้งแต่ยังมีสภาพเป็นนักเรียนนายร้อย และได้รับพระราชทานยศเป็น ว่าที่ร้อยตรี เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2484 ขณะปฏิบัติการรบอยู่ที่ ปอยเปต อีก 6 เดือนต่อมา รับพระราชทานยศร้อยตรี แล้วได้กลับไปใช้ชีวิต ในสนามรบอีกครั้งหนึ่ง ในสงครามมหาเอเชียบูรพา โดยคราวนี้ต้องอยู่ปฏิบัติภารกิจนานถึง 4 ปี และได้รับพระราชทานยศเป็นร้อยโท และ ร้อยเอก ในระหว่างปฏิบัติราชการสนามสงครามมหาเอเชียบูรพา

วันศุกร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2553

สรุปรายงานจากกลุ่มที่ 9-10-11-12

ใบงานที่ 8
ให้ผู้เรียนสรุปรายงานจากกลุ่มที่ 9-10-11-12 ลงในบล็อกของผู้เรียนอย่างย่อ ๆ
สรุป 9 การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ-สารสนเทศ (Information) หมายถึงกลุ่มข้อมูลที่ถูกจัดการตามกฎหรือ ถูกกำหนดความสัมพันธ์ให้ เพื่อให้ข้อมูลเหล่านั้นเกิดประโยชน์หรือมีความหมายเพิ่มมากขึ้น
-ขบวนการ (Process) หมายถึงการแปลงข้อมูลให้เปลี่ยนเป็นสารสนเทศหรือกล่าวได้ว่า ขบวนการคือกลุ่มของงานที่สัมพันธ์กัน เพื่อทำให้เกิดผลลัพธ์ตามที่ต้องการ
-การจัดการ (Management) หมายถึงการบริหารอย่างมีระบบ ซึ่งประกอบด้วยการกำหนดเป้าหมายและ ทิศทางขององค์กรและการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้น ซึ่งจะต้องมีการวางแผน การจัดการ การกำหนดทิศทางและการควบคุมเพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม
-ความหมายและบทบาทของระบบสารสนเทศระบบสารสนเทศ (Information System หรือ IS) คือระบบแบบเฉพาะเจาะจงชนิดหนึ่ง ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นกลุ่มของส่วนประกอบพื้นฐานต่างๆ ที่ทำงานเกี่ยวข้องกันในการเก็บ (นำเข้า), จัดการ (ประมวลผล) และเผยแพร่(แสดงผล) ข้อมูลและสารสนเทศและสนับสนุนกลไกลของผลสะท้อนกลับ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
-วงจรการพัฒนาระบบ
ขบวนการในการพัฒนาระบบเรียกว่าวงจรชีวิตในการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) โดยแต่ละระบบที่กำลังจะถูกสร้างขึ้นจะเริ่มขบวนการในการสร้างไปจนกระทั่งถึงกำหนดที่วางไว้และขั้นตอน สุดท้ายคือการติดตั้งระบบและเกิดการยอมรับระบบ ชีวิตของระบบยังรวมไปถึงขั้นตอนในการดูแลรักษาและการทดลองใช้ด้วย ถ้าระบบจำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงภายใต้ข้อกำหนดของการดูแลรักษา ถ้าระบบเก่าจำเป็นต้องถูกแทนที่เนื่องจากมีเทคโนโลยีใหม่ๆ เกิดขึ้น หรือถ้าองค์กรมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนระบบ โครงงานใหม่และวงจรชีวิตของระบบก็จะเริ่มต้นขึ้น วงจรชีวิตของการพัฒนาระบบมักจะแบ่งออกเป็น 5 ระยะได้แก่ การศึกษาระบบ, การวิเคราะห์ระบบ, การ ออกแบบระบบ, การนำระบบไปใช้งาน และการดูแลรักษาระบบ ซึ่งแสดงวงจรชีวิตของการพัฒนาระบบที่เริ่มจากระยะที่หนึ่ง ไปจนกระทั่งถึงระยะสุดท้าย โดยในแต่ละระยะสามารถกลับมาเริ่มต้นทำระยะก่อนหน้าได้เสมอหากมีส่วนที่ต้องการแก้ไขเพิ่มเติม หรือปรับปรุง

ใบงานที่6
ให้นักศึกษาศึกษาวัฒนธรรมองค์กรจากเอกสารและในInternet แล้วแสดงความคิดเห็นในประเด็นดังนี้
1.ความหมายวัฒนธรรมองค์กร คืออะไร
ตอบ วัฒนธรรมองค์กร หมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่บุคคลในองค์กรหนึ่งปฏิบัติเหมือนๆ กันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะองค์กรนั้น เกิดจากการเชื่อมโยง ผสมผสานกันระหว่างเจตนคติของบุคคล ค่านิยม ความเชื่อ ปทัสถาน และการกระทำของบุคคล ของกลุ่ม ขององค์กร นโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์กร เทคโนโลยี สสภาวะของกลุ่มความสำเร็จขององค์กร จนเป็นที่ยอมรับของบุคคลในองค์กร2.ทำไมหากเราไปเป็นครูสอนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เราควรจะศึกษาอะไรบ้างที่จะทำให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
ตอบ การที่คนเราจะอยู่ในสถานที่ใด สังคมใด เราควรที่จะศึกษาวัฒนธรรมของสิ่งเหล่านั้นให้ดีและปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมนั้นๆให้ได้ โดยมีลักษณะดังนี้
1.เราควรศึกษาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของบุคคล ศาสนาที่ประชาชนในที่นั้นนับถือ
2.เราควรศึกษาลักษณะอาชีพส่วนใหญ่ในพื้นที่
3.เราควรศึกษาประเพณี วัฒนธรรมที่มีในพื้นที่